Összeolvadt figurális ábrázolások 

Ezek a keveréklény-ábrázolások a görög mondavilágban a legismertebbek. A különböző alakok együtt ábrázolása valahol egy közös hitvilágot mutat. Mindegyiknek lehet szimbolikus jelentése is. Miniaturákon éppúgy előfordulnak, mint selyemanyagokon és a szőnyegek rajzolatain. 
 

Főnix 

Ennek a mintának az értelmezése az újjászületés. Önmagától újra életre kel önmaga által. A perzsa irodalomban a „szimurg” mint pávasárkány összevethető  a főnixszel. A teremtés szimbólumaként látható egy karabag szőnyegrészletén. 

A kaukázusi szőnyegek még számos, különbözően megalkotott mintát tartalmaznak. Ezeknek jellegzetes ismertetőjegyeik vannak. Közös bennük az, hogy geometrikus ábrázolású  figurákat, szimbólumokat tartalmaznak. Igaz, elrendezésük és számuk változhat, de az alapkoncepciójuk mindig a négyes szám körül forog. Eza négyes szimbolika, a négy részre osztás mindenütt szerepel, ami teremtés négy nagy ágát jelenti (tűz, víz, levegő, föld). 

Négyes osztás 

Ezen a mintán is jól látszik a négyes tagozódás, valamint a madárfejminta hátra- vagy előrefordított fejjel.

Egy teljesen befejezett visszafordulást mutat a 27. kép rajzolata. Mint egy kosszarv teljesen visszaforduló  íve.

Íme itt is jól látható ugyanaz a négyes szimmetriarendszer, középen egy ponttal mint kiindulással.  

Az „S” motívum 

Bár a 14. képnél már említettük ezt a motívumot, mégis tovább kell értelmeznünk, mivel ez a minta másfajta értelmezésben is fellelhető. A 28-as képen látható  rajzolat eleve szembehelyezett „S” formátumokat mutat be. A kompozíció egy egyesítésre utal, mely közös testben formát ölt.

A számos fej, mely kör alakban van elhelyezve, így látszólagos rotáció benyomását kelti egy középpont körül. 

Körtánc 

A körtánc, a forgás már ősidők óta szentnek és isteninek számított. Ez a forgás motívum szakrális, metafizikai jelentőséggel bír.

Hogy ez milyen igaz, ezt látszik igazolni az a tény is, hogy előkerültek szakrális tárgyak forgó  állatfigurákkal, és ugyanazok a forgást dimenzionáló rajzolatok jelennek meg kaukázusi szőnyegeken az S betűt szimbolizálva. A mintarendszerekben még számos helyen előfordulhatnak ilyen és ehhez hasonló geometriák. Ez a díszítés mint medalion is megjelenhet, hangsúlyozott elemként, a szőnyegek közepén.

A mozgásirányító első rész itt is gyakran, de nem mindig csúcsban végződik.

 

Főoldal az érdekességek a szőnyegek mintázatairól oldalról