Villanyszerelés Veresegyház


Az épületvillamos berendezés szerelés keretében a szakember elosztóberendezést szerel, fogyasztásmérő helyet alakít ki, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot zerel, világítási berendezést és készüléket szerel, villámhárító berendezést szerel, épületvillamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja

Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsolóberendezést, elosztóberendezést szerel, ipari energiaelosztó vezeték- és kábelhálózatot szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villanyszerelés Veresegyház a lehető legjobb berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja

A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort szerel, villamos gépet, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja

A villamos szabadvezeték- és kábelhálózat szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és szabadvezetéket szerel, kisfeszültségű kábelt fektet és szerel, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával

Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít

Villanyszerelés Veresegyház - Feladatprofil:

Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz

Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ LAN és WAN hálózatokat használ

Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért Informatikai tevékenységét dokumentálja

Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez

A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza

Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket

Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít

Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez

Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol)

Elektromos és mechanikai kötéseket készít

Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít

Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson a villanyszerelés menete résznél.

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat

Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában, dokumentálásában

Gondoskodik a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközökről és azok használhatóságáról

Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt

Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat


Tulajdonságprofil:


Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

DElektrotechnikai alapismeretek

DElektronikus áramkörök

 1. Villamos gépek biztonságtechnikája

 1. Teljesítményelektronikai áramkörök

 2. Gépelemek

 1. Finommechanikai elemek


 1. Mechanika

DElektromechanikus mérőműszerek

CElektronikus mérőműszerek

CMechanikai mérőműszerek

CVillamos mérések

 1. Mechanikai mérések

 2. Műszerelemek

 1. Anyagismeret

 2. Gyártásismeret

CMűszaki ábrázolás

CVillamos és gépész rajzjelek

CSzabványok

CMűszaki dokumentáció

AÁltalános munkavédelem

AÉrintésvédelem

AElsősegélynyújtás

AÁltalános tűzvédelem

ATűzoltó készülékek

 1. Környezetvédelem

 2. Veszélyes hulladékok kezelése

 1. Digitális technikai alapok

 1. Perifériák

 2. Számítógépes hálózatok típusai

 1. Informatikai angol nyelv